За школата

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Нашите преподаватели се занимават професионално с Айкидо.

Квалификацията си са придобили чрез многогодишна практика в България и обучения

в Европа и Япония. 

САМОСТОЯТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ

Шинчоку Доджо разполага с две тренировъчни зали, помощни помещения и външно пространство. 

Изградено е според всички изисквания на дейността и се ползва САМО за целите на школата.

ЕЖЕДНЕВНИ ТРЕНИРОВКИ

Заетостта на Доджото включва няколко часа на ден. Всички трениращи имат на разположение целия график, като могат да се включват в неограничен брой тренировки седмично/месечно.

Основателите на Шинчоку Доджо са Весела и Владимир Велин. 

Оценявайки ценностите на изкуството Айкидо, споделяйки взаимната си любов към него и сходното си виждане за Развитието на Човека въобще, сенсей Весела и сенсей Вадимир създават Айкидо Шинчоку Доджо като място, където хората да развиват не само телата си, но и своя Духа като се обучават в ценности и дисциплина. Основната дейност на Доджото е провеждане на тренировки по Айкидо. Организират се и допълнителни мероприятия като беседи, ателиета и семинари, които целят да подпомогнат разбирането на трениращите за философията на "Айки" - Хармония и "Шинчоку" - Развитие. В своята методика на обучение, сенсей Весела и сенсей Владимир използват освен знанията си в Айкидо, и своя опит в други източни и западни учения.

Шинчоку Доджо е самостоятелна организация, която следи и се вдъхновява от различните Айкидо линии в световен план, пречупвайки ги през своята собствено разбиране.

За клуба

Първите стъпки са в малко помещение с 15 кв.м. татами, 3 деца и един татко... сенсей Весела и сенсей Владимир ръководят филиал на клуб Айкискул в София (школата на сенсей Ивайло Петров). 

Дейността се разраства и изниква необходимостта от намиране на по-голямо тренировъчно помещение и обособяване на нова структура. Натрупали опит, младите учители са готови да основат самостоятелен клуб. През 2015г. те учредяват сдружение "Шинчоку" и започват да провеждат тренировки няколко пъти седмично в "Залата" на V-тия етаж в завод "Електроника". През 2016г. наемат самостоятелно помещение, което се използва само за нуждите на Доджото и се съсредоточават изцяло върху неговото развитие. Въпреки, че имат други професии, от началото на 2017 г. и двамата се занимават професионално само с Айкидо. През 2020г. клубът има над 100 члена. Доджото използва две тренировъчни помещения, където се ежедневно се провеждат паралелни тренировки за различни нива.

История на Доджото

За основателите

 

 

сенсей Весела Велин

Притежава III дан, Айкикай, защитен в Токио, Япония през март 2018г. след едномесечно обучение в световната Айкидо централа - Айкидо Хомбу Доджо.   

Започва да тренира Айкидо на 9 години в Сливен, при сенсей Радостин Маринов. 

Като студентка в София тренира в школата на сенсей Ивайло Петров.

Усещайки преподавателската работа като достигнат момент в своето развитие, през 2014г. заедно с Владимир Велин започват да преподават към "Айкискул", а през 2015г. основават самостоятелно Доджо. 

За нея най-ценна е работата с децата, защото "Айкидо е Път за цял живот и колкото по-рано започнеш, толкова по-добре!"

След завършване на висшето си образование като Ландшафтен архитект започва да работи по специалността си, но разбира, че работата в Доджото е по-ценна в личен план и се отдава професионално на развитието му. Запазва интереса към градинарстването и устойчивият начин на живот и продължава да черпи вдъхновение от Природата в различните аспекти на своята дейност. 

 

 

сенсей Владимир Велин

Притежава I дан, Айкикай, защитен в Токио, Япония през март 2018г. след едномесечно обучение в световната Айкидо централа - Айкидо Хомбу Доджо.  

Завършва своята докторска дисертация в направление "Усъвършенстване на спортната тренировка" през  2015г. в НСА "Васил Левски". След 10 години опит като професионален състезател по скок на дължина и троен скок, Владимир осъзнава, че леката атлетика не му дава онова, което търси като духовно развитие.

Следва преориентация към източната философия на бойното изкуство Айкидо.

За периода 2011 - 2014 години тренира в различни школи в София. Неговият опит като спортист му позволява да напредне бързо и през 2014г. става помощник преподавател в детските тренировки. През 2015г. с Весела Велин основават самостоятелното Шинчоку Доджо като виждат своята преподавателска работа като начин освен да предават своите знания, да се развиват и самите те.

Има интерес и задълбочено търсене в областта на Езотеричното познание. Своята дейност подчинява на общовалидните принципи, вместо на конкретна доктрина. 

 

За помещението

Тренировките по бойни изкуства не могат да се провеждат в коя да е фитнес зала... За доброто обучение  е нужно пресъздаване на конкретна атмосфера. След преминаване през няколко зали, които ползва почасово, наред с други най-различни съвместими и не дотам съвместими дейности, Доджото успява да изпълни своята мечта да има самостоятелно помещение, което да се използва САМО за неговите цели.  

От 2016г. Доджото се помещава на самостоятелен етаж в комплекс "Електроника", пригоден за нуждите му.  Има дълъг коридор, където посетителите могат да наблюдават тренировките през витрини.

Две тренировъчни зали, което позволява провеждане на паралелни занимания.

Две съблекални, санитарни възли и баня - всеки трениращ може да вземе душ след тренировка. 

Важна част от Доджото е и Градинката отвън - живия досег на Айкидоците с природата и място за вдъхновение и учене чрез грижа и градинарстване! 

 

Вземи безплатен пробен урок! 

IMG_20200427_180024