АЙКИДО ЗА ДЕЦА 

ЦЕННОСТИТЕ НА АЙКИДО

-Движение 

- Дисциплина

- Партньорство

ЦЕННОСТИТЕ НА ШКОЛАТА 

- Специализирани занимания за деца

- Групи по Възраст и Ниво

- Неограничен брой посещения

"Най-добрият подарък, който можеш да направиш на своето дете,

е да го запишеш на бойно изкуство!" - Брус Лий

НА КАКВО СЕ УЧИМ В  ДОДЖОТО:

- Дисциплина -

Приоритет на Школата е да запази духа на Бойното изкуство, където вътрешната дисциплина, самоконтролът и сериозното отношение са основополагащи за бъдещите качества

- Партньорство -

В Айкидо нямаме състезания, а основополагащо за добрата работа е Хармоничното взаимодействие между участниците. Работата в екип е цел и средство на практиката

- Двигателна подготовка -

Айкидо е двигателна дисциплина, която работи и укрепва цялото тяло, вместо да се фокусира върху конкретни мускулни групи. Сила, бързина и гъвкавост са едни от качествата, които се развиват

- Ценности

Бойното изкуство носи моралното разбиране за чест, уважение, справедливост... Чрез редовните тренировки се учим на постоянство, воля и упоритост. А в Доджото се стремим към индивидуално развитие като част от общността! 

НА КАКВО НЯМА ДА ВИ НАУЧИМ: 

- Да се забавлявате - 

Бойното изкуство НЕ Е забавление! В школата градим дисциплина и сериозен Дух.

Методът "обучение чрез игра" не е съвместим с нашата дейност!  

- Да се защитавате на улицата -

Айкидо е бойно изкуство със слабо "бойно" приложение. В школата не учим децата да се бият, опитваме се да ги научим да предотвратяват конфликтите без бой 

- Да бъдете номер 1 -  

В Айкидо нямаме състезания и в школата не градим състезатели! 

Ние оценяваме по-високо постоянството и старанието

отколкото суровия талант!

"Не се моли да ти е лесно! Моли се да ти е трудно и да имаш силата да устоиш!" 

Брус Лий

Възрастови групи и нива

Първа група

Начинаещи деца на възраст 4-6 години

Целта на групите е да запознае учениците с Реда на школата, специфичен за бойното изкуство. Децата учат какви са ценностите на Айкидо и как те се вплитат в ежедневната практика. Кои са трудностите, които ще срещнат по Пътя си и кои са качествата, които трябва да изградят, за да ги преодолеят. В тренировките фокусът е върху двигателната подготовка и повищаване на общата физическа работоспособност. Важно нещо, което трябва да се усвои още тук е отношението към останалите трениращи - в Айкидо ние сме ПАРТНЬОРИ - не противници, не състезатели...

За да продължат, за айкидоците тренировките трябва да са превърнали в рутина - не въпрос на настроение или моментно желание. За да успеят, практиката трябва да бъде възприета като важна част от седмичната програма не само на детето, но и на цялото семейството.

 

Втора група

Напреднали малки и начинаещи големи деца.

В тази група се предполага, че децата вече имат добра двигателна култура и могат да понесат по-голямо натоварване. Могат да започнат да учат основните технически елементи в Айкидо. Главен фокус са упражненията за взаимодействие с партньора. 

Трета група

Напреднали деца.

Тук децата са по-големи, имат добри двигателни данни, координация и ловкост, за да усвояват повече. Започва се основните техники, които постепенно се усложняват.

Целта на пребиваването в трета група не е единствено придобиване на технически умения - поведението и разбирането на тези деца би трябвало да е пример за останалите. 

На няколко месеца децата имат открити уроци пред родителите, на които демонстрират усвоените знания за отминалия период.

Два пъти годишно (в началото и в края на учебната година) Доджото организира детски семинар. Допълнителните дейности като беседи и ателиета са част от ежедневната, седмичаната и месечната програма на Айкидоците.

  

Освен регулярните тренировки