АЙКИДО ЗА ДЕЦА 

ЦЕННОСТИТЕ НА АЙКИДО

- Дисциплина

- Партньорство

- Липса на състезателност

ЦЕННОСТИТЕ НА ШКОЛАТА 

- Групи по Възраст и Ниво

- Паралелни занимания

- Неограничен брой посещения

"Най-добрият подарък, който можеш да направиш на своето дете,

е да го запишеш на бойно изкуство!" - Брус Лий

НА КАКВО СЕ УЧИМ В АЙКИДО ШИНЧОКУ ДОДЖО:

- Дисциплина - приоритет на Школата е да запази духа на Бойното изкуство, където вътрешната дисциплина, самоконтролът и сериозното отношение са основополагащи за бъдещите качества

- Партньорство - в Айкидо нямаме състезания, а основополагащо за добрата работа е Хармоничното взаимодействие между участниците. Работата в екип е цел и средство на практиката.

- Ценности - освен да тренираме с телата, главен фокус на Школата е да пречупваме своето разбиране за света през призмата на Хармонията и Единството. Организират се допълнителни активности като ателиета, семинари, лагери, чиято цел е разясняване и обогатяване това разбиране. 

НА КАКВО НЯМА ДА ВИ НАУЧИМ: 

- Да се защитавате на улицата - Айкидо в Шинчоку Доджо НЯМА конкретна практическа насоченост.

Качествата, които се придобиват посредством Айкидо практиката като внимание, реакция, добра двигателна култура, със сигурност ще са ви от полза, в "реална ситуация", но фокусът на Айкидо не е улична самозащита - за целта има далеч по-подходящи стилове и школи.

За нас доброто проявление на учението е много повече в умението да се предотвратяват конфликтите, отколкото - да се разрешават посредством "бой". 

- Да бъдете номер 1 -  В Айкидо нямаме състезания и в школата не градим състезатели! 

Ние оценяваме по-високо постоянството и старанието отколкото суровия талант!

- Да се забавлявате - Бойното изкуство НЕ Е забавление! В школата градим дисциплина и сериозен Дух. Методът "обучение чрез игра" не е съвместим с нашата дейност.  

Възрастови групи и нива

Първа А и Първа Б група

Начинаещи деца на възраст 4-6 години ( Първа А група) и 7-12 години (Първа Б група).

Целта на групите е да запознае учениците с Реда на школата, специфичен за бойното изкуство. Децата учат какви са ценностите на Айкидо и как те се вплитат в ежедневната практика. Кои са трудностите, които ще срещнат по Пътя си и кои са качествата, които трябва да изградят, за да ги преодолеят. В тренировките фокусът е върху двигателната подготовка и повищаване на общата физическа работоспособност. Важно нещо, което трябва да се усвои още тук е отношението към останалите трениращи - в Айкидо ние сме ПАРТНЬОРИ - не противници, не състезатели...

За да продължат, за айкидоците тренировките трябва да са превърнали в рутина - не въпрос на настроение или моментно желание. За да успеят, практиката трябва да бъде възприета като важна част от седмичната програма не само на детето, но и на цялото семейството.

 

Втора група

Средно напреднали деца.

В тази група се предполага, че децата вече имат изградена добра двигателна култура и могат да понесат по-голямо натоварване. Могат да започнат да учат основните технически елементи в Айкидо. Главен фокус са упражненията за взаимодействие с партньора. 

Трета група

Напреднали деца.

Тук децата са по-големи, имат добри двигателни данни, координация и ловкост, за да усвояват повече. Започва се основните техники, които постепенно се усложняват.

Целта на пребиваването в трета група не е единствено придобиване на технически умения - поведението и разбирането на тези деца би трябвало да е пример за останалите. 

На няколко месеца децата имат открити уроци пред родителите, на които демонстрират усвоените знания за отминалия период.

Два пъти годишно (в началото и в края на учебната година) Доджото организира детски семинар. Допълнителните дейности като беседи и ателиета са част от ежедневната, седмичаната и месечната програма на Айкидоците.

  

Освен регулярните тренировки

IMG_6228