Шинчоку Доджо за Децата: 

- Работа с деца от 4 до 12 години, разделени в групи

- Неограничен брой тренировки за всяко дете

- Фокус върху реда и дисциплината

Айкидо за Децата: 

- Добра двигателната култура, динамика и работи се с цялото тяло

- Липса на състезания, учение за Партнъорство

- Възпитание в ценности чрез философията на Бойното изкуство

" Школата има много добър подход към децата и сериозно ги дисциплинира

в много приятелска атмосфера! " 

Георги Атанасов, баща на Емма, 8г.

 

"" Тренировките оказват забележителен ефект върху нея - тя не само е по-спортна и издръжлива, но често ни говори за това, което е научила за приятелството и доверието по време на тренировка. Силно препоръчвам тази школа за родители, които искат децата им да са едновременно физически здрави и да растат с ценности! "

Милена Николова, майка на Стефания, 6 г.

Прием на нови деца 2019/2020 г. 

Какво е необходимо?

Детските тренировките по Айкидо са предназначени за деца от 4 до 12 години. 

В този диапазон те са много различни! Шинчоку Доджо формира четири групи за деца,

защото вярва, че разпределянето им спрямо възраст, ниво и старшинство

е изключително важно за добрия процес на Развитие!

Първа "А" група: начинаещи деца 4-6 години

Тук влизат всички нови ученици на възраст от 4 до 6 години като продължителността на престоя в тази група е индивидуален за всяко дете (от няколко месеца до година).

Групата е по-скоро подготвителна. Има много неща, които децата трябва да усвоят преди да започнат същински да тренират! На първо място те трябва да свикнат с атмосферата в Доджото, с рутината да идват на тренировки. Трябва да знаят какво е Доджо, как трябва да се държим, защо трябва да спазваме реда. Какво всъщност тренираме и на какво ни учи то?! Обикновено тренировките за децата започват с кратка беседа за Айкидо, за Япония и за самураите. Част от обучението са и много японски думички. 

Връзката с преподавателите е много важна! Много държим децата да се отнасят с нужното уважение към своите учители, да имат доверие в тях и да изпълняват поставаните им задачи! 

В самите тренировки указанията на преподавателя са прости и възможни за реализиране от страна на децата. Преобладават общите двигателни  упражнения, които укрепват телата и развиват волята на малките айкидоци. Чистата техническата част представлява малък процент от общата работа.

Много важно нещо, което децата трябва да усвоят, докато са в тази група е отношението към останалите и усещането за партньорство. В Айкидо няма състезания.  От първостепенно значение в това бойно изкуство е връзката и взаимодействието между практикуващите. Ето защо е важно още от началото да се научим да работим ЗАЕДНО с човека  до нас.

Много от упражненията се изпълняват по двойки. Внушава се идеята за сътрудничество и взаимопомощ, вместо съперничество и надборване.

Първа "Б" група: начинаещи деца 7-12 години

Тук влизат всички нови ученици на възраст от 7 до 12 години като продължителността на престоя в тази група е индивидуален за всяко дете (от няколко седмици до година). 

Целите, която тази група си поставя дублират тези на Първа А група. Причината по-големите деца да са в отделна група, е че в общия случай те имат различни възприятия от тези на по-малките. Техните естествени прагове на физическа издръжливост са по-високи. Дисциплината и самоконролът са по-проявени. Тренировката може да се превърне в по-осъзнат за тях процес.

Втора група: средно напреднали деца

Критерият за разпределение в тази група не е единствено възрастов, въпреки че на по „малките“ е необходимо повече време, за да стигнат дотук, отколкото на „големите“.

В тази група се предполага, че децата вече имат изградена добра двигателна култура и могат да понесат по-голямо натоварване. Необходимо е да са положили основите на добро укеми /падане/, тук то се усъвършенства.  Работи се върху връзката с партньора на по-високо ниво.  Започват да се учат основните техники в Айкидо.

Важна цел в преподаването на децата от втора група е придобиването на качествата „самостоятелност“, „инициативност“, „творческо съзнание и буден ум“. Честа задача на тези деца е да проведат загрявката сами, да обяснят един на друг вече преподадена техника или да измислят „свое“ упражнение.

Трета група: напреднали деца

Това са децата с най-дълъг стаж в Доджото. В общия случай, те тренират от години,  направили са многобройни тренировки, преминали са през етапите на предишните групи , проявили са усърдие, постоянство и воля и в добрите, и в трудните моменти от Айкидо практиката.

Децата от трета група могат да си партнират чрез добро взаимодействие, знаят значителен брой техники, работят с оръжие. При тях мотивацията да продължават става все по-силна, защото те вече виждат плодовете на своята дългосрочна работа, в състояние са да усетят удовлетворението от това да тренираш Айкидо.

Важна цел, която се поставя в тяхното развитие, е все повече да излизат от единствено своето светоусещане и да започват да мислят за другите. Да подготвят Доджото за тренировка /да почистят/, за завържат коланите на по-малките ученици, да ги подредят, да им дават добър пример, да съблюдават за добрия ред в Доджото.

Общи групи: съвместни тренировки между различни нива

В Доджото следваме взаимно-спомагателната  педагогика от времето на българските възрожденски училища, където по-големите ученици са обучавали по-малките. Вярваме, че този процес е ценен и за двете страни, защото начинаещите се учат на достъпен и близък до тях език (от други деца или трениращи),  а по-големите чувстват своите знания значими - умението да ги предадат на други е гаранция, че действително ги имат! Практика е деца и възрастни също да тренират Заедно! :)