Ателие по калиграфия

/лагер априлската ваканция 2017г./

Ателие за глаголицата

/лагер априлската ваканция 2017г./

Ателие за българската шевица

/лагер априлската ваканция 2017г./

Боядисване на Великденски яйца

/лагер априлската ваканция 2017г./

Ателие за Народните будители

/лагер есенната ваканция 2017г./

Разпознаване на дърветата

/лагер есенната ваканция 2017г./

Ателие Есенна багра

/лагер есенната ваканция 2017г./

Есенно градинарстване

/лагер есенната ваканция 2017г./