КАКВО Е ДОДЖО? 

Значение на Доджото

Доджо не е фитнес, защото тук не тренираме единствено мускулите си...

Доджо не е спортна зала, защото тук не се състезаваме...

Доджо не е детска площадка, защото тук не играем...

Доджо не е парти център, защото тук не се забавляваме...

Доджо е едно по-различно място. Буквално означава "Мястото на Пътя". Пътят на бойното изкуство, който ни води към това да ставаме по-добри от себе си. За да ставаме по-добри от себе си, трябва да полагаме усилие, да сме сериозни и дисциплинирани... 

 

Методика на работа - Доджото като учебен център

 

За добрия учебен процес е изключително важна учебната среда! Ние се стремим да потопим нашите Айкидоци в духа на Бойното изкуство като се доближим максимално до неговия характер чрез обстановката, която създаваме. Още с прекрачването на прага на Доджото изискваме от трениращите да да се отърсят от битовизмите и да "се настроят" към една по-сериозна и концентрирана Работа.

В обучението акцентираме не само върху физическите тренировки, но и върху Философия на изкуството Айкидо или какви ценности ни дава то. Всяка тренировка започва с кратка беседа смисълът на Бойното изкуство, за Самураите, за общите Морално-волеви качества, които се изискват от практикуващите. 

 

 

 

 

 

Редът в Доджото

Айкидо е изкуството на Хармонията между Енергиите.

А за да има Хармония, трябва да има ред... Ако няма ред, настъпва Хаос.

Днес Хаосът преобладава навсякъде около нас.

Чрез разбирането си, целим да превърнем Доджото в "оазиз" на Реда и Хармонията.

Зрители се допускат на тренировка, при условие, че спазват установения ред. 

Важно е да се възприеме идеята, че всеки е участник в заобикалящата ни среда. И всеки със своето действие ( или бездействие) е отговорен за обстановката, която градим заедно и  предоставяме на нашите деца. От нас зависи какъв пример сме!

Какви възможности Ви дава Доджото?

- Да наблюдавате децата, докато тренират

- Да четете книги/да работите на телефон/лаптоп - в Доджото има безплатен WiFi

- Да прекарате време в тишина

В какво Ви ограничава Доджото? 

- Да говорите високо или да водите телефонни разговори

- Да имате грубо отношение към останалите

- Да се храните

 
 

Материална база

ДОДЖОТО разполага с две тренировъчни зали в своето помещения, съблекални, душове, коридор с място за наблюдение и открито пространство навън - място за игра и социални контакти. 

КАК СЕ ГРИЖИМ ЗА ДОДЖОТО? 

Доджото се почиства преди всяка тренировка от трениращите. Няколко пъти в годината се организират общностни основни почиствания на всички помещения съвместно с деца и родители. Имаме градинка, за която се грижат децата. Смисълът е да се осъзнае принадлежността на трениращите към мястото и тяхната отговорност към него. Поставя се идеята, че ние не сме консуматори и ползватели, а градатели на заобикалящата ни среда...

Тъй като в Айкидо говорим за Хармония, Доджото трябва да бъде пълно нейно отражение!